De bouw van woningen is in ons land al jaren een punt van discussie. Er heerst een groot tekort op de woningmarkt. Starters staan bijna voor een onmogelijke opgave als ze een huis willen kopen. Er wordt vaak ruim boven de vraagprijs geboden en voor velen is dit gewoon niet haalbaar. In 2019 trapten gemeenten en provincies op de rem, vanwege het stikstofbesluit. Er mocht bijna nergens meer gebouwd worden. Dat zorgde ervoor dat in het derde kwartaal van 2019 voor slechts 13.000 woningen een vergunning werd verleend, een jaar eerder waren dat er 4000 meer. De vraag naar woningen is in deze periode alleen maar toegenomen dus de schaarste aan woningen is daarmee te verklaren. Maar er gloort hoop aan de horizon. De komende jaren worden er waarschijnlijk weer meer woningen gebouwd. Er zijn namelijk vorig jaar meer vergunningen voor nieuw te bouwen woningen afgegeven dus dat betekent dat er weer meer mensen aan een woning geholpen kunnen worden.

Nieuwbouwprojecten

Voor veel mensen heeft het kopen van een nieuwbouwwoning de voorkeur boven een bestaande woning. Het nadeel van het lange wachten tot je woning opgeleverd wordt is vaak geen probleem. Je kunt je nieuwbouwwoning helemaal naar je eigen smaak inrichten en ook de keuze van de badkamer en keuken is helemaal naar je eigen smaak. Ook is het leuk om al vanaf het slaan van de eerste paal de bouw van je woning te kunnen volgen. Na het slaan van de palen beging het Beton storten. Vervolgens zal de bouw zich vaak in een snel tempo vervolgen tot de uiteindelijke oplevering van je woning daar is. Het voordeel van een nieuwbouwwoning is ook dat je meestal nog jarenlang garantie hebt op eventuele gebreken die zich voor kunnen doen. Verder heb je omdat je alles nieuw hebt aangeschaft ook normaal gesproken de komende jaren geen onverwachte uitgaven aan je woning.

Een woning kopen of huren

Naast het kopen van een woning is het natuurlijk ook een optie om een woning te huren. Als je in aanmerking wilt komen voor een huurwoning zijn er wel een aantal zaken waar je mee te maken gaat krijgen. Als je een sociale huurwoning wilt huren dan mag je inkomen niet boven een bepaalde grens uitkomen. Voor een vrije sectorwoning geldt deze beperking niet maar daarvoor moet je juist weer aan minimale inkomenseisen voldoen. Ook naar huurwoningen is de vraag groter dan het aanbod dus je moet er rekening mee houden dat je niet meteen voor een huurwoning in aanmerking komt.