Hydraulische pomp: wat is het en hoe werkt het

Hydraulische hoofdpomp

In een industrie worden dagelijks verschillende machines en apparaten gebruikt als onderdeel van productieprocessen, en de hydraulische pomp is er daar één van. Maar wat is een hydraulische hoofdpomp eigenlijk? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar veel mensen die in deze bedrijfstak werken, kennen de functie ervan nog steeds niet. Lees daarom dit artikel verder en kom alles te weten over dit toestel!

Hydraulische pompen

Hydraulische pompen zijn inrichtingen die tot taak hebben de mechanische energie van de prime mover om te zetten in hydraulische energie voor gebruik in het systeem. Hydraulische energie is de combinatie van druk en debiet die actuatoren nodig hebben om nuttig werk te verrichten.

Het is belangrijk te begrijpen dat hydraulische energie wordt gecombineerd met zowel druk als stroming, omdat de een zonder de ander geen arbeid kan verrichten. Hydraulische pompen worden gewoonlijk aangedreven door gas of elektriciteit, hoewel ook met de hand of met lucht aangedreven pompen worden gebruikt.

In principe zijn zij in staat grote hoeveelheden olie door hydraulische cilinders of hydraulische motoren te persen.

Reparatieset hydraulische pomp

Hoe werkt de hydraulische hoofdpomp?

De hydraulische pomp transporteert olie of andere vloeistoffen van het reservoir naar andere delen van het systeem. De werking van de hydraulische pomp berust op het principe van de verplaatsing, d.w.z. dat elk voorwerp dat geheel of gedeeltelijk in een vloeistof is ondergedompeld, wordt voortbewogen door een kracht die gelijk is aan het gewicht van de vloeistof die door het voorwerp is verplaatst.

Zowel de inlaat als de uitlaat van de hydraulische pomp bevatten verschillende terugslagkleppen. De terugslagklep aan de inlaat duwt vloeistof uit het reservoir in de pomp en de klep aan de uitlaat pompt vloeistof naar andere delen van het systeem.

Belang

Hydraulische pompen zijn een van de belangrijkste onderdelen in een verscheidenheid van bouw-, fabricage- en machinale bewerkingsapparatuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de precisie van een machine en de efficiëntie ervan, en elk klein defect kan de prestaties van het gehele systeem beïnvloeden.

Daarom wordt in hydraulische pompen een grote verscheidenheid aan materialen gebruikt om slijtage tot een minimum te beperken en betrouwbare prestaties te leveren. Daarnaast is ook het soort materiaal waarvan de pomp is gemaakt van belang. De materiaalsoorten zijn afhankelijk van de druk en de temperaturen waarmee het hydraulische systeem te maken krijgt.

Bij de fabricage van hydraulische pompen worden verschillende synthetische rubbers, staal legeringen en kunststoffen gebruikt. Bij de keuze van een pomp is het dan ook van essentieel belang rekening te houden met de druk, de temperatuur en de werkfrequentie.