Een dekvloer voor de vloerverwarming

Het is belangrijk dat ook de dekvloer van een woning goed is. Een vloer in een woning of kantoor is uit meerdere lagen samengesteld. De dekvloer vormt de laag tussen de constructieve vloer en de bovenlaag. Een dekvloer heeft verschillende benamingen. Hij wordt: de afstrijkvloer genoemd, maar ook de overgang laag, smeervloer, vulvloer of uitvlakvloer. Een dekvloer voor vloerverwarming is belangrijk, omdat hij meerdere functies heeft. Op de eerste plaats wordt hij vooral gebruikt om te egaliseren, maar ook voor de warmte- en geluidsisolatie.

De toepassingen van een dekvloer

Een dekvloer wordt vooral gebruikt in nieuwbouw of renovatieprojecten. Het is de vloer de op de constructieve vloer wordt aangebracht of anders gezegd op de draagvloer ligt. Omdat de dekvloer vlak wordt afgeleverd, is hij geschikt om daar de toplaag op aan te brengen. De dekvloer wordt in veel gevallen gemaakt van een dunne speciale laag specie van slechts een paar cm dikte. Hij wordt gemaakt van zandcement of anhydriet. Anhydriet is vloeivloer. Het aantal meters die met dit materiaal gelegd kan worden, is veel groter dan van een zandcementvloer. Het wordt kant en klaar met een mix auto aangeleverd. Door pompen wordt het over de juiste vloer uitgepompt. Je ziet met het blote oog niet of het een zandcementvloer is of een vloer van anhydriet. Over de deklaag wordt de toplaag aangebracht zoals vloerbedekking. Soms wordt een dekvloer ook als topvloer gebruikt. Dit doen vooral personen die een betonlook uitstraling willen hebben.

De dekvloer voor vloerverwarming
In een dekvloer kunnen de leidingen van een vloerverwarming worden weggewerkt. De dekvloer moet een voldoende dikte hebben om alle leidingen weg te kunnen werken. Omdat een anhydriet vloer vlakker is dan een zandcementvloer kunnen hier de leidingen beter in geïntegreerd worden. Omdat het aanbrengen van een dekvloer specialistisch werk is, kun je het beter aan de vakman overlaten. Er moet een juiste verhouding gebruikt worden bij zand cementvloeren om te kunnen voldoen aan de druksterkte die gewenst is. Een dekvloer voor het gebruik bij een vloerverwarming moet ook gelijktijdig mee uit kunnen zetten wanneer de buizen van de vloerverwarming door de warmte uitzetten. Wanneer de vloer dat niet kan, zullen er scheuren ontstaan in de dekvloer. Dat moet je natuurlijk ten alle tijden trachten te voorkomen. De specialist die de vloer aanbrengt weet precies wat hij daarvoor moet doen.

Bron: schilder-inutrecht.nl