BI in de transport sector steeds belangrijker, maar waarom?

Transportbedrijven hebben vaak waardevollegegevens in handen, het is echter wel ten zeerste belangrijk dat deze goed worden benut. Tijdens de afgelopen coronacrisis van dit jaar is alsmaar duidelijker geworden waarom investeren in BI zo belangrijk is..
Business Intelligence (BI): Verzamel, analyseer en visualiseer relevante gegevens met betrekking tot organisatorische activiteiten.


Waarom wordt BI steeds belangrijker voor transport?


De taak van veel logistiek dienstverleners is om goederen op tijd, efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten in zijn volledigheid naar voren te halen. Dit is een zeer concurrerende markt met lage winstmarges. Vertragingen bij de levering, ontbrekende bestellingen of hoge prijzen kunnen de klant hebben verloren. Daarom is informatie, data of business intelligence over verschillende activiteiten in transport (we noemen het nu 2020) zo belangrijk.
Met BI krijgt men een hoop inzicht in allerlei situaties, dit is belangrijk voor een sector die zo snel verandert als de logistieke sector.
Het gebruik van BI resulteert in:

  • Beter inzicht in kosten en winst
  • Verbeterde efficiency
  • Verhoogde beladingsgraad
  • Optimalere ritten rijden
  • Totaaloverzicht van klanten op diverse aspecten

Transport & Lifting Twenthe kan verder helpen.

BI en de kracht van voorspelling.


Waarom wachten er zo veel mensen met het benutten van waardevolle beschikbare gegevens terwijl er zo veel potentie ligt? Vooral wat betreft reisplanning, plan vandaag voor morgen. Met de verkregen informatie kunt u zelfs naar prognoses gaan kijken in plaats van te reageren. Nick Broekhuysen (met bijna 100 jaar ervaring), operations manager van het Nederlandse familiebedrijf Melis Logistics, is niet alleen een transportbedrijf, maar ook een volwassen logistiek dienstverlener heeft een idee: “We kunnen een meer datagedreven aanpak gebruiken om veranderingen door te voeren. Een goede beslissing: is het bijvoorbeeld de moeite waard om elke dag vrachtwagens af te laten rijden naar België of is het genoeg om twee keer per week? ”, Aldus Broekhuysen.
Hij hoopt dat planners niet enkel tijd hebben voor operationele planning binnen afzienbare tijd, maar ook tijd om tactische problemen op te lossen. Overweeg simulaties of voorspellingen: hoeveel bestellingen kan het bedrijf verwachten binnen een periode van twee maanden? Hoeveel vrachtwagens en chauffeurs zijn er nodig? “Broekhuysen weet dat dit veel werk van planners vraagt. Hun beroep zal in de toekomst veranderen. Planners zijn in de nabije toekomst naar schatting de helft van de ICT’ers en zullen de kennis van chauffeurs, voertuigen en klanten in het systeem moeten integreren.” Schakel tussen operaties en planningssystemen. ” Transport & Lifting Twenthe kan helpen!